سه ماه ننوشتن... نمیدونم چرا...ولی دیگه نوشتنم نمیاد... یه زمانی نوشتن تنها چیزی بودکه آرومم میکرد...نوشتن توی وب..رو کاغذ ...رو دیوار یا ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 4 بازدید

The Voice

There is a voice inside of you...                                                   that whispers all day long :                                                        " I feel that is right for ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 2 بازدید
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
2 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
3 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
4 پست
بهمن 83
19 پست
دی 83
7 پست